miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8285 ha
Intravilan: 248 ha
Extravilan: 8037 ha
Populatie: 8477
Gospodarii: 2590
Nr. locuinte: 2565
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie:
Roata Mică, Roata de Jos, Sadina, Cartojani
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Cultura cerealelor
Extracţie petrol
Creşterea animalelor
Comerţ
Activitati economice principale:
Extracţie petrol
Comerţ cereale, legume şi animale
Obiective turistice:
Biserici
Monument istoric "Adormirea Maicii Domnului" Sadina
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri şi spaţii pentru concesionare
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Reabilitare drumuri comunale, şanţuri şi podeţe
Înfiinţare distribuţie gaze naturale
Extindere reţea electrică
Înfiinţare sală de sport la Şcoala Sadina
Alimentare cu apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare